Jump to the main content block

Resident Physicians

R5  Chang, Hao-Ming
R5  Liu, Yuan-Fu
R5  Cheng, Po-Cheng (Changhua Show-Chwan Memorial Hospital)
R5  Lu, Wei-Yi (Changhua Show-Chwan Memorial Hospital)
 
R4  Hong, Chih-Kai
R4  Hsiao, Yu-Meng
R4  Tseng, Yu-Kai (Changhua Show-Chwan Memorial Hospital)
R4  Yao, Shu-Hsin (Chia-Yi Christian Hospital)
 
R3  Chang, Chih-Hsun
R3  Chang, Chao-Jui
R3  Huang, Chun-Hsien (Changhua Show-Chwan Memorial Hospital)
R3  Yen, Cheng-Ying (Chia-Yi Christian Hospital)
 
R2  Huang, Ching-Kai
R2  Chen, Yu-Sheng
R2  Wang, Teng-Kuan (Changhua Show-Chwan Memorial Hospital)
 
R1  Wang, Jou-Hua
R1  Kuo, Yu-Jui
R1  Li, Chun-I (Changhua Show-Chwan Memorial Hospital)